Logo

office@cgarhivare.ro

0265 259 059

Str. Acarului, nr. 1, Jud. Mureș

ro en hu

Termeni și Condiții

Protectia datelor cu caracter personal – GDPR

 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Centrul General de Arhivare, cu sediul in Targu Mures, Str. Acarului, nr. 1, respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor, dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale. În cazul în care din informaţiile prezentate mai jos, apare necesitatea obţinerii de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adresa de email office@cgarhivare.ro.
Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).
Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Cine este operatorul de date

Operatorul de date este Centrul General de Arhivare, cu sediul in Targu Mures, Str. Acarului, nr. 1, inregistrata la ORC sub nr. J26/454/2009, CUI RO 25479783.

Responsabilul cu protecția datelor

Centrul General de Arhivare a desemnat un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul nostru poate fi contactat la adresa office@cgarhivare.ro, aici puteti face solicitari legate de informatiile dumneavoastra cu caracter personal.

Informațiile pe care le colectăm când folositi serviciile noastre

Colectăm informații despre dvs. în timpul procesului de accesare a oricaruia dintre serviciile noastre. Aceste informații pot include: nume si prenume, adresa, adresa de email, numărul de telefon și orice alte detalii care va pot fi solicitate în scopul accesarii și/sau continuării utilizării serviciilor noastre.

Informații suplimentare colectate

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.cgarhivare.ro, Centrul General de Arhivare va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, servicii, produse, departament vanzari, eliberare adeverinte, secretariat, în măsura în care ne contactați în acest fel. Centrul General de Arhivare se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi de ofertele sale.
Centrul General de Arhivare nu încurajează spamul; nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice); nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site; nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Cum folosim aceste informații – scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucrăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri legate de serviciile și activitățile comerciale: Dacă sunteți client al societatii, Centrul General de Arhivare prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Centrul General de Arhivare, respectiv pentru preluarea, validarea, efectuarea serviciilor şi facturarea acestora, ca urmare a comenzilor facute telefonic, prin e-mail sau prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Centrul General de Arhivare. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Centrul General de Arhivare.

2. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Centrul General de Arhivare, altele decat cele legate de contractul deja semnat de dumneavoastra. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima acordul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin semnarea unui “Consimțământ“. Pentru anularea unui consimtamant dat de a primii astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de a trimite o cerere in acest sens pe adresa email office@cgarhivare.ro sau prin posta la adresa noastra din Targu Mures, str. Acarului, nr.1, jud. Mures. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Care sunt drepturile tale

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de persoană vizată, ai o serie de drepturi, care sunt enumerate mai jos.

  • Accesul la datele cu caracter personal: Ai dreptul să soliciți o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Dacă dorești să faci o astfel de solicitare trimite un email pe adresa office@cgarhivare.ro. Trebuie să incluzi informații adecvate pentru a te identifica și orice alte date relevante care ne vor ajuta în mod rezonabil să-ți îndeplinim solicitarea. Solicitarea ta va fi procesată în cel mai scurt timp posibil.
  • Corectarea datelor cu caracter personal: Ne poți solicita să rectificăm sau să corectăm orice date cu caracter personal pe care le prelucrăm despre tine și care sunt incorecte.
  • Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care ne bazăm pe consimțământul tău pentru a-ți prelucra datele cu caracter personal, ai dreptul să-ți retragi consimțământul respectiv.
  • Dreptul la ștergere: Ne poți solicita să-ți ștergem datele cu caracter personal când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării. Acest drept se aplică numai în anumite situații, nefiind un drept garantat sau absolut.
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal: În anumite situații, ai dreptul de a ne solicita să suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Când suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ni se va permite în continuare să-ți stocăm datele cu caracter personal, dar pentru orice altă prelucrare a acestor informații va fi necesar consimțământul tău, sub rezerva anumitor derogări.
  • Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal: Ai dreptul să te opui utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal care sunt prelucrate în baza intereselor noastre legitime. Cu toate acestea, putem să îți prelucrăm în continuare datele cu caracter personal, în pofida opunerii tale, când există motive legitime întemeiate să procedăm astfel sau când trebuie să-ți prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu orice acțiune în justiție.

 

Pastrarea datelor cu carater personal

Păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât avem nevoie de ele în mod rezonabil, în scopuri legale. Va rugăm să rețineti că, în anumite situații, ni se poate solicita să va păstrăm informațiile pe o perioadă nedeterminată. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea și protecția datelor cu caracter personal este un domeniu de importanță vitală pentru toți clienții noștri, așa că pentru noi este important ca dumneavoastra să aveti încredere în securitatea datelor personale înainte de a ni le pune la dispozitie. Ne angajăm să utilizăm măsuri de securitate pentru a va proteja informațiile împotriva accesării de către persoane neautorizate și pentru a preveni prelucrarea, dezvăluirea, distrugerea, pierderea, modificarea și deteriorarea accidentală sau ilicită. Abordarea noastră se concentrează pe prevenirea riscurilor. Pentru a ne ajuta în această privință, deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care le divulgati folosind conexiunea la internet. Acceptati implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folositi internetul, iar Centrul General de Arhivare nu va accepta nicio răspundere pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte care apar dintr-o astfel de situație.